201801.16

ТИМОТ КОЈ ПОБЕДУВА НЕ СЕ МЕНУВА! – КОМЕРЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА

  • Финанскиски лизинг
  • Прва регистрација
  • Каско за првата година
  • Промотивна каматна стапка 5.5%
  • Период 12-72 месеци
  • Трошоци 0.5%