201801.16

КРЕИРАЈ ГО СВОЈОТ ПАТ. НОВАТА SEAT ARONA

  • Финансиски лизинг
  • Учество 15-20%
  • Каматна стапка 5.5%
  • Трошоци 0.5%
  • Период 14-72 месеци
  • Импортерот обезбедува зимски пневматици
  • Лизинг и Брокер обезбедуваат прва година каско и прва регистрација