201809.18

Новиот SEAT Leon TDI од 16.500€

Започни со ПЕТКА!

 
  • / 5% лизинг учество
  • / 5% каматна стапка
  • / 5 години отплата
  • / 5 години гаранција
  • / 5 години каско
Времетраење на кампањата: до 31.12.2018