ЗОШТО ОРИГИНАЛНИ ДЕЛОВИ?

Оригиналните делови Ви гарантираат сигурност и безбедност, Вам и Вашето возило. Подлежат на најстроги критериуми за квалитет и не само што гарантираат поголема сигурност, нудат и повеќе комфор и подолг животен век на Вашето возило.

Оригиналните делови се идентични со оние делови што се користат во сериско производство така што клиентите можат да бидат сигурни дека купените производи се дизајнирани само за нивните возила и се вградени по стандардите на производителите.

Благодарение на напредната логистика и секојдневните испораки, залихите на оригиналните делови на Volkswagen/Skoda/Audi во нашиот Сервисен центар се достапни за многу краток временски период.

Закажете термин и бидете сигурни и безбедни.