201805.04

ТИМСКАТА РАБОТА Е НАШАТА СИЛА!

Caddy, Transporter, Crafter и Amarok. Товарни и патнички возила од комерцијалната програма по исклучително поволни условипреку Порше Лизинг, кој овозможи одлични услови зафинансиски лизинг:
  • ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА
  • КАСКО запрватагодина
  • УЧЕСТВО од10% до50%
  • ПЕРИОД ОД 36 ДО 72 МЕСЕЦИ
  • Промотивнакаматна стапка: 5,5%